Antevision

antevision

ANTEVİZYON

Bizleri Ante olarak tek bir gayede, tek bir çatı altında tutan dört değerimiz; hissedarlarımıza, çalışanlarımıza, müşterilerimize ve toplumumuza olmayı arzu ettikleri harika bir dünyayı işaret eder! Bu dünya, dört yönüyle ihya olunmuş yeni bir hayattır! Yani Katharsis’tir.

Katharsis, tek bir gayeye odaklanmış olan duyguların olduğu kadar düşünce ve eylemlerin de armonik bir birlik içinde hareket etmesi ile tecrübe edilen coşkulu bir arınmadır. Başka bir adı da “Emeğin Sevinci”dir.

 

ETİK DEĞERLER

Doğunun ve Batının bilgeliklerinden süzülerek gelen dört değerimiz şunlardır:

Sıddık / Pathos: İçtenlik: Kişinin duygularını, kendisine ya da ötekine karşı, düşünsel ketler vurmadan açıkça ifade edilmesi.

Faruk / Logos: Üretkenlik: Kişinin düşüncelerini, kendisine ya da ötekine karşı, duygusal ketler vurmadan açıkça ifade edilmesi.

Nureyn / Ethos: Etik: Kişinin kendisini ya da ötekini; duygusal, düşünsel ve eylemsel anlamda rencide edecek eylemlerden koruması.

Feta / Eros: Tutku: Kişinin kendisini ya da ötekini; duygusal, düşünsel ve eylemsel anlamda yüceltecek eylemler içinde bulunması.

İçtenlik x Üretkenlik: Tatmin duygusunu oluşturur.

Etik x Tutku: Bağlılık duygusunu oluşturur.

Tutku x Üretkenlik: Neşe duygusunu oluşturur.

İçtenlik x Etik: Güven duygusunu oluşturur.

Tatmin + Bağlılık + Neşe + Güven: İhya duygusunu oluşturur.

Katharsis’in gayesi İhya’dır.